• Workshop: Hoe krijg ik een (disfunctioneren) dossier op orde?

    16 January 2018, 13:44

Laat uw gegevens hieronder achter.


Praktische tips & tricks op de werkvloer

Wij organiseerden eerder deze workshop en stelden onze deelnemers na afloop de volgende vraag: “Wat is uw beoordeling van de workshop in zijn geheel?”  Wij zijn trots op de enthousiaste reacties die wij ontvingen namelijk:

“Leerzaam, erg handig om vanuit de praktijk voorbeelden te krijgen en te horen dat het wel degelijk mogelijkheden biedt.”

 “Goed interactief, leerrijk.”

“Leerzaam vanuit een ander standpunt bekijken.”

“Goed. Zeer praktisch.”

“Prima, goede tips en duidelijke praktijkvoorbeelden.”

Inhoud van de workshop

Voorbeelden van onjuist, ongewenst of zelfs wangedrag op de werkvloer, disfunctioneren of een arbeidsconflict:

Te laat komen, tegen het verbod in roken op de werkplek, grof taalgebruik hanteren, instructies niet accepteren, frauderen, teveel privézaken afhandelen in de tijd van de baas, instructies niet oppakken, het tempo niet bijhouden, niet meer door een deur kunnen met de direct leidinggevende, menen eigen baas te zijn, veranderingen op de werkvloer niet kunnen en/of willen accepteren, instructies ervaren als louter kritiek op de werkwijze. Kortom onjuist, ongewenst dan wel wangedrag op de werkvloer, disfunctionerende werknemers en arbeidsconflicten, het komt helaas voor. Hoe dient de leidinggevende bij voornoemd gedrag het beste te handelen?

In de workshop wordt aandacht besteed aan hoe er (binnen de arbeidsrechtelijke kaders) omgegaan kan worden met ongewenst gedrag, (dis)functioneren van werknemers en arbeidsconflicten. Hoe moet je als leidinggevende optreden? Op welke wijze dient er een dossier aangelegd te worden? Welke stappen kan een leidinggevende op welke momenten zetten? Welke stappen dienen te zijn ondernomen voordat een dienstverband kan worden beëindigd? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt uitgelegd hoe een leidinggevende het beste kan handelen èn hoe een goed dossier opgebouwd kan worden.

Voor wie en waarom?

Deze workshop is bedoeld voor werknemers met leidinggevende taken en/of management-verantwoordelijkheden en HR-functionarissen.

In de praktijk zien we dat een direct leidinggevende allerlei problemen signaleert of zelfs ‘al helemaal klaar is met een werknemer.’ HR vraagt vervolgens naar ‘het dossier’ en vanaf dat moment gaat het -tot grote ergernis voor de leidinggevende- voor HR pas beginnen. Deze workshop is bedoeld om handvatten te bieden om deze mismatch tussen de leidinggevende en HR -en bijbehorende ‘slepende dossiers’- te voorkomen.

Informatie, kosten, aanmelden

Docenten:                         mr. Dirk Smit en mr. Janneke Klompmakers, arbeidsrechtadvocaten

Datum en tijd:                  maandag 13 juni 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.

Locatie:                             Lawton Advocaten aan de (4822 NJ) Lage Mosten 7 te Breda.

Kosten:                             Per deelnemer € 150,- excl. btw.

Aanmelden:                     Brigitte de Ridder (bdridder@lawton.nl) (of via bovenstaande formulier)

Vragen?                            mr. Janneke Klompmakers (jklompmakers@lawton.nl / + 31 (0)76 52 33 450)