• Wijziging arbodienstverlener, instemming ondernemingsraad vereist?

    24 September 2013, 13:35

Column Janneke Klompmakers, arbozone.nl  08.02.2012

Indien binnen een onderneming een centrale ondernemingsraad is ingesteld heeft een onderneming–op grond van een wettelijke bepaling- instemming nodig van de centrale ondernemingsraad indien de onderneming een besluit wil nemen over een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid. De Kantonrechter Breda kreeg recent de vraag voorgelegd of instemming van de ondernemingsraad ook nodig is bij een pilot met een nieuwe arbodienstverlener.

Lees verder