• Merkbare verstoring markt moet worden onderbouwd, ook bij hardcore beperking

    13 November 2013, 15:31

Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat wanneer er een beroep wordt gedaan op nietigheid van een franchiseovereenkomst wegens strijd met het kartelverbod, er door de partij die dit beroep op nietigheid doet moet worden aangetoond dat de mededinging door deze overeenkomst merkbaar wordt beperkt. Wordt die merkbaarheid niet gesteld en onderbouwd dan dient een dergelijke vordering te worden afgewezen.

Lees verder