• Is de zorgplicht voor militairen vergelijkbaar met de zorgplicht in het reguliere arbeidsrecht?

    02 February 2016, 18:39

Jaarlijks worden militairen uitgezonden naar oorlogsgebieden. De ervaringen die zij daar meemaken kunnen zeer traumatisch zijn. Door die ervaringen kunnen zij schade lijden, bijvoorbeeld doordat zij wegens een posttraumatisch stressstroornis (PTSS) verslaafd raken of arbeidsongeschikt worden. Heeft de minister van Defensie ondanks de voorzieningen die er reeds zijn en het tijdsverloop een zorgplicht jegens deze oorlogsveteranen en hoe ziet die eruit? Dat komt naar voren in de volgende uitspraak.

artikel arbozone.nl 02/02/2016

Lees verder

(c) Lawton Advocaten, 2016

Dit bericht is puur informatief van karakter. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht geldt niet als juridisch advies. Voor het gebruik hiervan is Lawton niet verantwoordelijk.