• Heeft een werkgever dezelfde zorgplicht voor een stagiaire als voor een werknemer?

    06 April 2016, 11:46

De zorgplicht van de werkgever is opgenomen in artikel 7:658 BW. De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij de werkgever aan haar zorgplicht heeft voldaan. We hebben al gezien dat een werkgever dezelfde zorgplicht voor werknemers kan hebben ten aanzien van ZZP-ers, maar hoe zit het bij stagiaires? Dat speelde in de volgende zaak.

Lees hier het artikel in arbozone.nl (5 april 2016)

Dit bericht is puur informatief van karakter. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht geldt niet als juridisch advies. Voor het gebruik hiervan is Lawton niet verantwoordelijk.