• Gereedschap voor beterschap!

    11 May 2017, 17:14

Workshop: 'De zieke werknemer, praktische tips & tricks voor de werkgever'.

Met de zomer in het vooruitzicht, wilt u zorgeloos op vakantie en het verzuim in uw organisatie zo veel mogelijk voorkomen. Maar wel op de juiste manier. Daarom informeren wij u over:

  • Ziekmelding vanuit het buitenland  
  • Vakantie en ziekte, de mogelijkheden en rechten 
  • Wijzigen arbeidspatroon bij re-integratie
  •  De wijzigingen in de Arbowet
  • Parttime werken en artsenbezoek
  • Slecht nieuwsgesprek gevolgd door ziekmelding
Datum                   Donderdag 1 juni 2017 van 15:00-17:00 uur
Sprekers              Dorrianne van Vugt - Register Casemanager Rccm - Human Business Support
  Janneke Klompmakers - Advocaat arbeidsrecht - Lawton Advocaten
Locatie                Cubics, Ringbaan Oost 148A, Tilburg

Aan het volgen van deze workshop zijn geen kosten verbonden. In verband met het beperkt aantal plaatsen willen wij u vragen om uw   aanmelding voor 18 mei a.s. te sturen naar info@acenetwerk.nl of info@lawton.nl

Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht geldt niet als juridisch advies. Voor het gebruik hiervan is Lawton niet verantwoordelijk.