• ‘Zwaarwegende bedrijfsbelangen, wegens het specialistische karakter van de werkzaamheden’ een voldoende motivering?

    16 January 2018, 14:03

Het is niet ongebruikelijk dat werkgevers concurrentie- en/of relatiebedingen opnemen in arbeidsovereenkomsten. In principe is dit ook toegestaan mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.  Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het zo dat wanneer een werkgever een concurrentiebeding wenst op te nemen, hij schriftelijk moet motiveren waarom het beding noodzakelijk is vanwege de zwaarwegende bedrijfsbelangen.

De werkgever in deze zaak (Rechtbank Noord-Nederland 4 april 2017 ECLI:NL:RBNNE:2017:1199) dacht dat het enkele vermelden van ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ – zoals in de wettekst is opgenomen-  wel voldoende zou zijn. De rechter zet hier echter een streep door omdat gelet op de belangen van de werknemer die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. In een dergelijk geval lijdt een werknemer ‘dubbel nadeel’ omdat vast staat dat de arbeidsovereenkomst op een bepaald moment eindigt en een concurrentiebeding de werknemer bij het zoeken van een nieuwe baan kan belemmeren.

Volgens de rechter dient de wet op dit punt dan ook strikt uitgelegd te worden. Het enkele opnemen van de zin: ‘De werkgever maakt gebruik van een concurrentiebeding in dit arbeidscontract voor bepaalde tijd, omdat de werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft, wegens het specialistische karakter van de werkzaamheden bij werkgever’  is dan ook niet voldoende volgens de rechter.

Hieruit blijkt namelijk niet wat nu die zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn en om welke specifieke werkzaamheden het zou gaan. Daarbij achtte de rechter ook van belang dat in de arbeidsovereenkomst geen functieomschrijving van de functie van de werknemer was opgenomen. Kortom, de werkgever kon de werknemer niet aan het concurrentiebeding houden wegens het ontbreken van een goede motivering.

Heeft u vragen over het opnemen of de uitleg van een concurrentiebeding? Neem dan contact op met onze specialisten: 076 52 33 450 of info@lawton.nl

Lawton, (c) 2017

Dit bericht is geschreven door Marita Feenstra  en is puur informatief van karakter. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht geldt niet als juridisch advies. Voor het gebruik hiervan is Lawton niet verantwoordelijk.