• De plas water, de glijpartij en de bewijsopdracht: een zware dobber

    09 March 2017, 13:50

De werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkplaats, dat is een wettelijke verplichting die is verankerd in artikel 7:658 BW. Als een werknemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade oploopt is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor deze schade, tenzij hij kan aantonen dat er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet van de werknemer of dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Is het relevant voor de aansprakelijkheid van de werkgever wat de precieze toedracht van het ongeval tijdens het werk was?

Lees hier het artikel op arbozone.nl (07-03-2017).

Lawton, © 2017

Dit bericht is puur informatief van karakter. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht geldt niet als juridisch advies. Voor het gebruik hiervan is Lawton niet verantwoordelijk.