• Asbest en zorgplicht

    26 September 2013, 15:06

Artikel Arbozone.nl Janneke Klompmakers 28-03-2013

Indien een werknemer schade lijdt tijdens de uitoefening van zijn werk, is het doorgaans aan de werkgever om aan te tonen dat hij al het nodige heeft gedaan om te voorkomen dat de werknemer schade zou lijden. Of een werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Zo ook in de zaak die de Rechtbank Maastricht kreeg voorgelegd.

Lees verder