• Afvullen blikjes & merkgebruik

    24 February 2014, 15:26

Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, diende te oordelen over de vraag of een dienstverlener, die als afvulbedrijf in opdracht van een derde door die derde ter beschikking gestelde blikjes, met daarop tekens die teveel op de merken van Red Bull lijken, vult met energiedrank en die blikjes weer ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, de Red Bull merken “gebruikt” in merkrechtelijke zin. Wat speelde er?

Lees verder