• Advocaten Lawton sluiten zich aan bij Lawwise Advocaten

    17 January 2018, 13:23

Per 1 januari 2018 hebben advocaten van Lawton, nu de activiteiten van Lawton zijn geëindigd, zich aangesloten bij Lawwise Advocaten te Breda en zij zetten hun praktijk op de voor cliënten vertrouwde wijze onder de vlag van Lawwise Advocaten voort. Voor u verandert er dus niet veel nu onze juridische dienstverlening voor u gegarandeerd blijft en zal worden gecontinueerd. Bovendien zal een nog groter team van juridische specialisten voor u klaar staan.

U kunt contact met ons opnemen op het telefoonnummer van Lawwise 076 - 523 34 50, faxnummer 076 - 514 17 65. Het algemene email adres is info@lawwise.nl en het individuele emailadres van mr. F.C.H.M. van der Stap bij Lawwise is vanaf 1 januari a.s. fvdstap@lawwise.nl. Overigens blijven wij ook nog enige tijd na 1 januari a.s. bereikbaar op het oude telefoonnummer 076 5490 590 en faxnummer 076 5490591 alsmede op de vertrouwde emailadressen met de extensie van lawton zoals fvdstap@lawton.nl en info@lawton.nl. Het kantoor/bezoekadres van Lawwise Advocaten is aan Claudius Prinsenlaan 146 te 4818 CP  BREDA. Het postbusnummer van Lawwise Advocaten is Postbus 4795, 4803 ET  BREDA.

Lawwise is een vooruitstrevend kantoor dat zich richt op de ondernemer en zijn onderneming en zich toelegt op specifieke rechtsgebieden waaronder het ondernemings- en vennootschapsrecht, arbeidsrecht in ruime zin waaronder ook het ontslagrecht en medezeggenschapsrecht, het algemeen contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht voor verhaal van schade, insolventie en herstructureringen, financiering en zekerheden, samenwerkingsverbanden waaronder joint-ventures, agentuur- en distributieovereenkomsten, mededingingsrecht, participaties (in start- en scale-ups) respectievelijk fusies en overnames, intellectueel eigendomsrecht en ICT, privacy recht, (financiële) procesvoering en Lawwise kan u ook assisteren bij de incasso van vorderingen. Wij verwijzen voor verdere informatie naar de website van Lawwise Advocaten: www.lawwise.nl