• Advocaat ondernemingsrecht Breda

    15 October 2014, 16:24

Uw advocaat ondernemingsrecht in Breda.

Herkent u de uitdagingen op het gebied van aandeelhoudersgeschillen, enquêteverzoeken, schorsing en ontslag van bestuurders?

Hoe voldoet uw bedrijf aan de wet- en regelgeving zodat u volledig 'compliant´ kunt handelen?

Een advocaat ondernemingsrecht vindt u bij Lawton. Bel of e-mail direct voor een afspraak! 

T: 088 9 10 11 12                 W: www.lawton.nl                   
@: info@lawton.nl               T: Twitter

Wetgeving is continu aan verandering onderhevig en bedrijven en organisaties opereren in dynamische markten en werkterreinen. Op die terreinen heeft een bestuurder steeds weer te maken met wisselende 'stakeholders', zoals de aandeelhouders, toezichthouders, medewerkers en de ondernemingsraad. In al deze verhoudingen spelen contracten, gedragscodes en wetgeving een rol. Ook zodra het komt tot een (internationale) fusie, splitsing of overname, is het noodzakelijk kennis te hebben van de geldende afspraken en regelgeving. In die steeds veranderende omgeving wilt u kunnen rekenen op de kennis van specialisten die het rechtsgebied volledig overzien.

Ons uitgangspunt is om altijd te streven naar een robuuste oplossing. In veel gevallen kan een procedure vermeden worden. Mocht een procedure onvermijdelijk zijn dan beschikt u over een specialist die u ontzorgt, het procesrecht beheerst en uw standpunten helder en overtuigend kan verwoorden.

Lawton Advocaten
Lage Mosten 7, 4822 NJ, Breda

Map